• English
  • France
  • China
Lửa Việt Logo

THÔNG TIN TOUR

THÔNG TIN LIÊN HỆ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐI TOUR

Họ tên (*) Ngày sinh (*) Địa chỉ SĐT Giới tính Phòng đơn
1

BẢNG GIÁ CHI TIẾT

Đối tượng Giá Phụ thu phòng đơn

Phương thức thanh toán

Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6n5đ

Ngày đi: 27/02/2019
Ngày về: 04/03/2019
TOP