• English
  • France
  • China
Lửa Việt Logo
fetch_array(); ?>
query("SELECT `$noidung_lang` FROM `lvt_danhmuc` WHERE `pid`='$id_danhmuc'"); if ($sqlTest->num_rows > 0) { $rowTest = $sqlTest->fetch_array(); echo stripslashes($rowTest[$noidung_lang]); } ?>

tour hot

Tour Tà Đùng - Hùng Vĩ Trời Cao Nguyên 2 Ngày 1 Đêm

Ngày đi: 04/04

1.790.000 VNĐ 1.790.000 VNĐ

Tour Bảo Lộc 2 Ngày 1 Đêm - Đôi Dép Tea Resort 4 Sao

Ngày đi: 04/04

1.490.000 VNĐ 1.490.000 VNĐ

Tour Chiang Mai - Chiang Rai 4 Ngày 3 Đêm

Ngày đi: 09/04

8.790.000 VNĐ 8.790.000 VNĐ
TOP
G

Tổng đài: 1900 6420