ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB

30-01-2024

Trang web này được điều hành bởi Công ty TNHH Du Lịch Lửa Việt (gọi tắt là Lửa Việt). Vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Lửa Việt có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

1. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và Lửa Việt sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, và mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và Lửa Việt sẽ căn cứ vào các xét xử của các tòa án Việt Nam.

2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng:

 1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
 2. Bạn có có năng lực pháp lý và bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
 3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
 4. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
 5. Bạn không thực hiện hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
 6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

3. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Khi thực hiện đăng ký qua trang web của Lửa Việt, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với Lửa Việt. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận. Lửa Việt đề xuất rằng bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy cũng như thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

4. KHỞI HÀNH TOUR

– Lửa Việt bảo đảm khởi hành các tour được đăng tải trên trang web www.luavietours.com

– Những thông tin về tour và các ngày khởi hành trong hướng dẫn và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình.

– Một thời điểm khởi hành được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền được thanh toán theo quy định để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ điều chỉnh với các trường hợp Bất khả kháng.

5. CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Lửa Việt không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị, dịch bệnh… Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

6. GIẤY THÔNG HÀNH

 • Hộ chiếu có giá trị: Khách hàng phải có hộ chiếu có giá trị để nhập cảnh, khởi hành và đi lại qua mỗi điểm đến trong lịch trình tour (hộ chiếu phải có giá trị từ 6 tháng trở lên tính đến ngày về).
 • Các loại giấy tờ: Chỉ sau khi Lửa Việt đã nhận được thanh toán đầy đủ thì Lửa Việt xúc tiến việc làm thủ tục visa (thị thực) và chuyển toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến tour như các phiếu thanh toán, lịch trình tour, hóa đơn qua email hoặc sẽ có trên trang web www.luavietours.com.
 • Thông tin chi tiết về chuyến đi: Khách hàng có trách nhiệm truy cập trang web ít nhất 72 giờ trước ngày khởi hành để bảo đảm họ có được thông tin chi tiết nhất về chuyến đi bởi vì có thể đã có những thay đổi nhỏ kể từ khi hồ sơ tour được công ty cung cấp lúc đầu.

7. GIÁ TOUR

 • Toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.
 • Các mức giá bao gồm các hạng mục được liệt kê trong phần “Bao gồm”.
 • Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Mọi sự nỗ lực được thực hiện nhằm bảo đảm sự chính xác về thông tin và các mức giá, nhưng đáng tiếc là đôi khi vẫn xảy ra lỗi. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, Lửa Việt không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

8. THANH TOÁN

Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước trừ phi có quy định khác. Lửa Việt chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Amex, …), Thanh toán tiền mặt (COD), VNPay, Thanh toán chuyển khoản, Thẻ ATM và các hình thức thanh toán hợp pháp khác tại Việt Nam.

Xin bảo đảm rằng bạn đã cung cấp cho Lửa Việt thông tin hóa đơn thẻ tín dụng chính xác. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ ghi hóa đơn thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc thông tin chủ thẻ chính xác thì việc cấp vé có thể bị trì hoãn và tổng chi phí có thể tăng lên. Lửa Việt có quyền hủy vé sau khi cấp nếu thanh toán bị từ chối hoặc nếu bạn đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng không chính xác. Bên cạnh đó, Lửa Việt cũng có quyền kiểm tra ngẫu nhiên (kể cả danh sách người tham gia tour cùng nhóm) nhằm giảm thiểu sự gian lận thẻ tín dụng.

Lửa Việt sẽ không thu thập thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn an ninh công nghệ của ngân hàng Vietcombank, cổng thanh toán OnePay, cổng thanh toán VNPay, cổng thanh toán MOMO và các cổng thanh toán khác (nếu có) được nhà nước Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam và được dùng trên web Lửa Việt.

9. CẤP PHIẾU THANH TOÁN

Sau khi thanh toán, Lửa Việt sẽ gửi xác nhận/phiếu thanh toán qua email: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng cùa việc mua bán, và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ.

Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.

Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phải được gửi qua email đến Lửa Việt.

Lửa Việt không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận/phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho Lửa Việt ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

10. QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản hoặc email. Lửa Việt không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

Lửa Việt không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

11. KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Nếu khách hàng có khiếu nại đến Lửa Việt, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của Lửa Việt trong khi đi tour để Lửa Việt có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến admin@luavietours.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

12. KHUYẾN MẠI

Các tour/gói tour/các sản phẩm được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả.

Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang web www.luavietours.com và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết với trang www.luavietours.com.