Du Lịch Trung Quốc

Chọn lọc
Sắp xếp theo
  • Mới nhất

  • Giá thấp

    cao

  • Giá cao

    thấp

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 7N7Đ | TRÙNG KHÁNH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA
Thời lượng: 7N7Đ
TRUNG QUỐC 7N7Đ | TRÙNG KHÁNH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

Mã tour:

TRUNGQUOC7N7DCA

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

23.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N5Đ | ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA
Thời lượng: 6N7Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

Mã tour:

TQ6N5DDVJ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

VietJet Air

20.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 7N6Đ | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – TÔ CHÂU – BẮC KINH
Thời lượng: 7N6Đ
TRUNG QUỐC 7N6Đ | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – TÔ CHÂU – BẮC KINH

Mã tour:

TQ7N6ĐTHBK

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietnam Airlines

23.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N5Đ | HÀ NỘI – LỆ GIANG – SHANGRILA
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | HÀ NỘI – LỆ GIANG – SHANGRILA

Mã tour:

TRUNGQUOC6N5ĐHN

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Bamboo Airways

Ngày đi: 21-0728-07
21.890.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 4N4Đ | TRÙNG KHÁNH – BẮC KINH
Thời lượng: 4N4Đ
TRUNG QUỐC 4N4Đ | TRÙNG KHÁNH – BẮC KINH

Mã tour:

TRUNG5N4ĐTKBK

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

17.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 6N5Đ | THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – NGA MI
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – NGA MI

Mã tour:

TRUNGTĐ6N5Đ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Sichuan Airlines

Ngày đi:
18.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 6N5Đ | KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG – TÂY AN
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG – TÂY AN

Mã tour:

TRUNGQUOCKPLDTA

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Shenzhen Airlines

Ngày đi:
20.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 5N5Đ | THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG HẢI NAM – TAM Á
Thời lượng: 5N5Đ
TRUNG QUỐC 5N5Đ | THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG HẢI NAM – TAM Á

Mã tour:

TQ5N5DHAINAM

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Hainan Airlines

13.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 4N4Đ | THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG HẢI NAM – TAM Á
Thời lượng: 4N4Đ
TRUNG QUỐC 4N4Đ | THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG HẢI NAM – TAM Á

Mã tour:

TQHAINAMTAMA

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Hainan Airlines

12.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 5N4Đ | THƯỢNG HẢI – VÔ TÍCH – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU
Thời lượng: 5N4Đ
TRUNG QUỐC 5N4Đ | THƯỢNG HẢI – VÔ TÍCH – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU

Mã tour:

TQ5N4DTHUONGHAI

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

China Southern Airlines

16.990.000VNĐ

Khuyến mãi

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N5Đ | HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – MIÊU TRẠI MẶC NHUNG – THIÊN MÔN SƠN
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – MIÊU TRẠI MẶC NHUNG – THIÊN MÔN SƠN

Mã tour:

TGG6N5DHN

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietjet Air

11.090.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 5N4Đ | NGHI XƯƠNG – VÕ ĐANG SƠN
Thời lượng: 5N4Đ
TRUNG QUỐC 5N4Đ | NGHI XƯƠNG – VÕ ĐANG SƠN

Mã tour:

TRUNGQUOCNXVDS

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Qingdao Airlines

17.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 5N4Đ | LỆ GIANG – SHANGRILA – NÚI TUYẾT NGỌC LONG
Thời lượng: 5N4Đ
TRUNG QUỐC 5N4Đ | LỆ GIANG – SHANGRILA – NÚI TUYẾT NGỌC LONG

Mã tour:

TRUNGQUOC5N4D

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

Ngày đi:
17.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 4N3Đ | ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – NÚI TUYẾT NGỌC LONG
Thời lượng: 4N3Đ
TRUNG QUỐC 4N3Đ | ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – NÚI TUYẾT NGỌC LONG

Mã tour:

TRUNGQUOC4N3D

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

Ngày đi:
15.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N5Đ | TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Mã tour:

TGG6N5DT3

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

17.390.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 4N3Đ | THAM QUAN BẮC KINH
Thời lượng: 4N3Đ
TRUNG QUỐC 4N3Đ | THAM QUAN BẮC KINH

Mã tour:

TRUNGQUOCBKCA

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

Ngày đi: 20-0727-07
16.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 4N3Đ | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU
Thời lượng: 4N3Đ
TRUNG QUỐC 4N3Đ | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU

Mã tour:

TGHANGCHAU

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietnam Airlines

Ngày đi:
16.190.000VNĐ
TRUNG QUỐC 7N7Đ | CÁP NHĨ TÂN – LÀNG TUYẾT – TRÙNG KHÁNH
Thời lượng: 7N7Đ
TRUNG QUỐC 7N7Đ | CÁP NHĨ TÂN – LÀNG TUYẾT – TRÙNG KHÁNH

Mã tour:

TRUNGQUOC7N7Đ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

Ngày đi:
29.990.000VNĐ
TRUNG QUỐC 7N6Đ | TRÙNG KHÁNH – ĐẠI TÚC – NGA MI – LẠC SƠN – ĐÔ GIANG YỂN – HUYỆN MẬU – THÀNH ĐÔ
Thời lượng: 7N6Đ
TRUNG QUỐC 7N6Đ | TRÙNG KHÁNH – ĐẠI TÚC – NGA MI – LẠC SƠN – ĐÔ GIANG YỂN – HUYỆN MẬU – THÀNH ĐÔ

Mã tour:

TRUNGQUOC7N6Đ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

Ngày đi:
27.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 4N4Đ | THAM QUAN TRÙNG KHÁNH
Thời lượng: 4N4Đ
TRUNG QUỐC 4N4Đ | THAM QUAN TRÙNG KHÁNH

Mã tour:

TQTRUNGKHANH

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

Ngày đi:
11.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N5Đ | BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

Mã tour:

TRUNGBKTCHCTH

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietnam Airlines

Ngày đi: 20-08
21.390.000VNĐ
TRUNG QUỐC 5N4Đ | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – PHIM TRƯỜNG HOÀNG ĐIẾM
Thời lượng: 5N4Đ
TRUNG QUỐC 5N4Đ | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – PHIM TRƯỜNG HOÀNG ĐIẾM

Mã tour:

TRUNGTHHC5N4Đ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Ngày đi:
21.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 7N7Đ | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – TRỊNH CHÂU – BẮC KINH
Thời lượng: 7N7Đ
TRUNG QUỐC 7N7Đ | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – TRỊNH CHÂU – BẮC KINH

Mã tour:

TRUNGQUOCCA408

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

24.690.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 7N7Đ | TRÙNG KHÁNH – CỬU TRẠI CÂU – NGA MI
Thời lượng: 7N7Đ
TRUNG QUỐC 7N7Đ | TRÙNG KHÁNH – CỬU TRẠI CÂU – NGA MI

Mã tour:

TRUNGTK7N7D

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

Ngày đi:
21.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 7N7Đ | TRÙNG KHÁNH – TÂY TẠNG
Thời lượng: 7N7Đ
TRUNG QUỐC 7N7Đ | TRÙNG KHÁNH – TÂY TẠNG

Mã tour:

TQTKTT7N7D

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

Ngày đi:
39.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 5N4Đ | TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Thời lượng: 5N4Đ
TRUNG QUỐC 5N4Đ | TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Mã tour:

TGG5N4D

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

VietJet Air

15.390.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N5Đ | TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Mã tour:

TGG6N5D

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

Ngày đi:
15.990.000VNĐ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | ĐẠI LÝ – SHANGRILA – LỆ GIANG – THẨM QUYẾN
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | ĐẠI LÝ – SHANGRILA – LỆ GIANG – THẨM QUYẾN

Mã tour:

TQ6N5DCA408

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

Ngày đi: 12-10-2023
21.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 5N4Đ | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA
Thời lượng: 5N4Đ
TRUNG QUỐC 5N4Đ | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

Mã tour:

TQ5N4DVJ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

VietJet Air

Ngày đi:
13.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N6Đ | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – BẮC KINH
Thời lượng: 6N6Đ
TRUNG QUỐC 6N6Đ | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – BẮC KINH

Mã tour:

TRUNGQUOCBKCA408

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Shenzhen Airlines

22.990.000VNĐ
TRUNG QUỐC 7N6Đ | TRÙNG KHÁNH – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU
Thời lượng: 7N6Đ
TRUNG QUỐC 7N6Đ | TRÙNG KHÁNH – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Mã tour:

TKTĐCTTCA408

Nơi khởi hành:

Trung Quốc

Hãng bay:

Air China

Ngày đi: 19-07-2023
18.990.000VNĐ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | NGHI XƯƠNG – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | NGHI XƯƠNG – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Mã tour:

TGGNX6N5D

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Pacific Airlines

15.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 5N4Đ | TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Thời lượng: 5N4Đ
TRUNG QUỐC 5N4Đ | TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Mã tour:

TGG5N4DHN

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietjet Air

Ngày đi:
9.690.000VNĐ
Không có kết quả tìm kiếm phù hợp.