CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

30-01-2024

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công ty TNHH Du Lịch Lửa Việt (gọi tắt là Lửa Việt). Lửa Việt gửi đến Quý Khách hàng thông báo xử lý thông tin dữ liệu cá nhân cùng những điều khoản và điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Lửa Việt tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin Khách hàng, Lửa Việt thực hiện các nguyên tắc sau:

1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Thông báo này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1 Lửa Việt: là Công ty TNHH Du Lịch Lửa Việt và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Du lịch Lửa Việt.

1.2 Sản phẩm: là tất cả các sản phẩm, dịch vụ mà Lửa Việt thực hiện, cung cấp thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của Lửa Việt.

1.3 Khách hàng: là các tổ chức, cá nhân, đồng thời là chủ thể dữ liệu; bao gồm nhưng không giới hạn, các tổ chức và cá nhân có tương tác, giao dịch, truy cập, cung cấp, sử dụng Sản phẩm của Lửa Việt (kể cả hình thức giao dịch trực tiếp tại Lửa Việt, không gian mạng và/hoặc các hình thức khác); các tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình, sự kiện của Lửa Việt.

1.4 Dữ liệu cá nhân: là thông tin, dữ liệu của Khách hàng dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể; bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu liên quan đến họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, tình trạng hôn nhân, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập. Ngoài ra, một số thông tin, dữ liệu về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, dữ liệu sinh trắc học, vị trí của Khách hàng và các thông tin khác có thể được Lửa Việt thu thập, xử lý khi cần thiết.

1.5 Xử lý Dữ liệu cá nhân: là việc Lửa Việt thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, bao gồm những không giới hạn các hoạt động như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.6 Bên thứ ba: là tổ chức, cá nhân không phải là Lửa Việt và Khách hàng.

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

Nhằm phục vụ cho các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân được quy định trong Thông báo này và tùy thuộc vào tính chất, mức độ, loại giao dịch, Lửa Việt có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc nhạy cảm sau của Khách hàng:

2.1 Dữ liệu cơ bản của Khách hàng như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, thông tin số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, số điện thoại, email, v.v.

2.2 Dữ liệu liên quan đến thanh toán, bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng,…v/v (không bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương).

2.3 Các dữ liệu theo quy định của Lửa Việt để được tham gia và/hoặc được áp dụng chương trình khuyến mại, sự kiện của Lửa Việt (như: thẻ học sinh, bảng điểm thi, chứng nhận tình trạng kết hôn, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thông tin mối quan hệ gia đình…v.v) tùy theo điều kiện của từng chương trình, sự kiện.

2.4 Hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Khách hàng khi tham dự một chương trình, sự kiện của Lửa Việt hoặc sử dụng Sản phẩm của Lửa Việt.

2.5 Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng của Khách hàng.

2.6 Dữ liệu về sở thích, thói quen của Khách hàng.

2.7 Dữ liệu giao dịch Khách hàng đã thực hiện với Lửa Việt như loại, số lượng Sản phẩm; địa điểm, thời gian thực hiện giao dịch và các dữ liệu về tương tác của Khách hàng với Sản phẩm của Lửa Việt hoặc sản phẩm của Bên thứ ba liên quan đến Sản phẩm của Lửa Việt.

2.8 Dữ liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (bao gồm thiết bị, hệ điều hành, phần mềm, định vị, trình duyệt, địa chỉ IP, hệ thống kỹ thuật khác) như: thông tin cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối.

2.9 Dữ liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp; dữ liệu, thông tin liên quan khác.

2.10 Dữ liệu khác mà Lửa Việt thu thập sẽ tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà Khách hàng đã thiết lập với nhà cung cấp mạng xã hội, trên các thiết bị và ứng dụng của mình.

Các loại dữ liệu về ứng dụng và thiết bị Lửa Việt thu thập và thời gian Lửa Việt lưu trữ sẽ tùy thuộc một phần vào thiết bị và các chế độ cài đặt, thiết lập của Khách hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể bật hoặc tắt vị trí của thiết bị thông qua ứng dụng cài đặt của thiết bị, v.v.

2.11 Các dữ liệu khác có liên quan đến loại giao dịch giữa Khách hàng và Lửa Việt.

3. CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Lửa Việt có thể thực hiện thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo một hoặc tất cả các phương thức sau:

3.1 Trực tiếp từ Khách hàng và/hoặc các ứng dụng tự động như:

 • Thông qua các giao dịch được thiết lập giữa Khách hàng và Lửa Việt.
 • Khi Khách hàng tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập, tạo, quản lý tài khoản, truy cập, giao dịch, tương tác thông qua kênh tương tác khả dụng của Lửa Việt (như Website, Facebook, Zalo, ứng dụng…) hoặc Bên thứ ba có liên quan đến Sản phẩm của Lửa Việt.
 • Khi Khách hàng truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của Lửa Việt hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang tin điện tử.
 • Khi Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của Lửa Việt dành cho thiết bị di động.
 • Từ các trao đổi, liên lạc giữa Lửa Việt và Khách hàng (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát, chương trình, sự kiện, hoạt động mà Khách hàng tham gia.
 • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Lửa Việt có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:
  • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
  • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
  • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
  • Các phương tiện khác: Lửa Việt có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tương tác với Lửa Việt thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.

3.2 Từ Bên thứ ba, nền tảng mạng xã hội và các nguồn khác:

 • Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác hoặc các bên có liên quan đến Lửa Việt và/hoặc Khách hàng.
 • Từ Bên thứ ba là đại diện hợp pháp của Khách hàng liên quan đến cung cấp, xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
 • Từ bất kỳ nguồn thông tin công cộng, công khai có sẵn hoặc từ các nền tảng mạng xã hội (google, facebook, zalo…) mà Khách hàng đã đăng tải, cập nhật.
 • Khi Lửa Việt thu thập Dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba và các nguồn khác, Lửa Việt đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho Lửa Việt một cách phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

4. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1 Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được Lửa Việt xử lý theo Thông báo này và cho mục đích cụ thể. Tùy thuộc vào từng trường hợp, Lửa Việt có thể xử lý Dữ liệu cá nhân phù hợp với mục đích đã được Khách hàng đồng ý hoặc theo quy định pháp luật.

4.2 Lửa Việt xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Phục vụ cho các vấn đề có liên quan đến giao dịch của Khách hàng tại Lửa Việt, bao gồm:
  • Định danh, xác thực Khách hàng để truy cập tài khoản, quản lý tài khoản thành viên của Khách hàng; bảo vệ khỏi gian lận, giả mạo, phá hủy, chiếm đoạt tài khoản và/hoặc các hoạt đồng bất hợp pháp khác.
  • Nhập, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được nhập vào hệ thống, đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan; cập nhật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến thanh toán trực tuyến.
  • Để bảo vệ hoặc thực hiện các quyền của Lửa Việt, bao gồm việc thu các khoản phí, thu hồi bất kỳ khoản nợ nào Khách hàng đang nợ Lửa Việt
  • Xử lý các yêu cầu, đơn đặt hàng của Khách hàng; vận chuyển Sản phẩm đến Khách hàng
  • Xác nhận, xử lý, trao đổi thông tin liên quan đến các giao dịch của Khách hàng và Lửa Việt. Quản lý thông tin, dữ liệu, lịch sử giao dịch của Khách hàng tại Lửa Việt.
  • Cung cấp cho Khách hàng thông tin về Sản phẩm, chương trình khuyến mại, các sự kiện, hoạt động của Lửa Việt hoặc của Bên thứ ba mà Khách hàng có thể quan tâm.
  • Để đề xuất những Sản phẩm mà Khách hàng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách hàng với Sản phẩm;
  • Thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của Lửa Việt phù hợp với quy định pháp luật, không gây thiệt hại đến Khách hàng.
  • Liên hệ, cung cấp, gửi tài liệu, thông tin liên quan đến cập nhật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, thông báo cho Khách hàng những thay đổi, cập nhật đối với website, ứng dụng hoặc thiết bị của Lửa Việt.
  • Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Khách hàng và các tính năng của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị.
  • Để liên lạc với Khách hàng liên quan đến Sản phẩm; giải đáp, phản hồi các khiếu nại, góp ý, yêu cầu của Khách hàng.
  • Thực hiện các mục đích khác mà Lửa Việt cho rằng sẽ có lợi cho Khách hàng.
 • Để vận hành, phát triển, cung cấp, cải tiến nâng cao chất lượng các Sản phẩm của Lửa Việt:
  • Để thực hiện các quy định liên quan đến an toàn hệ thống thông tin của Lửa Việt và bảo vệ Dữ liệu cá nhân Khách hàng.
  • Để đo lượng việc sử dụng, phân tích, cải thiện chất lượng và phát triển Sản phẩm của Lửa Việt.
  • Cải thiện giao diện và/hoặc nội dung của các mục trên website và các ứng dụng của Lửa Việt nhằm mục tiêu phục vụ Khách hàng tốt hơn.
  • Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, thống kê, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến Sản phẩm.
 • Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Lửa Việt trong việc triển khai và tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Lửa Việt và Bên thứ ba:
  • Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận theo quy định từng thời kỳ.
  • Để phòng chống, ngăn chặn, phát hiện gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng nhằm bảo vệ Khách hàng, Lửa Việt và những người khác; đồng thời để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Lửa Việt về phòng chống gian lận.
  • Phục vụ các hoạt động, giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản của Lửa Việt.
  • Cho mục đích kiểm toán, đơn vị tư vấn cho Lửa Việt.
  • Phục vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng của Khách hàng với Lửa Việt.
  • Thực hiện và tuân thủ với các thoả thuận và/hoặc hợp đồng giữa Lửa Việt và Bên thứ ba phù hợp với quy định pháp luật.
  • Cung cấp cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Lửa Việt.
  • Đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ của Lửa Việt.
  • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý liên quan hoặc vì lợi ích hợp pháp của Lửa Việt trong việc bảo mật và thu thập dữ liệu.
  • Để đáp ứng hoặc tuân thủ các quy định pháp luật, yêu cầu bằng văn bản, quyết định được ban hành bởi tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức quản lý khác.
 • Lửa Việt có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng được ghi lại bởi hệ thống an ninh giám sát cho các mục đích sau đây: (i) cho mục đích an ninh, trật tự xã hội; (ii) phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể phát sinh tại Lửa Việt hoặc trong việc sử dụng các Sản phẩm của Lửa Việt; (iii) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (iv) để tiến hành điều tra các vấn đề phát sinh khác;
 • Các mục đích khác mà Lửa Việt xác định phù hợp tại từng thời điểm hoặc bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi quy định pháp luật.

4.3 Lửa Việt xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một hoặc tất cả cả mục đích được nêu trên tùy thuộc vào tính chất, mức độ loại giao dịch của Khách hàng. Khách hàng được quyền từ chối không cho phép Lửa Việt xử lý Dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích nêu trên bằng cách gửi yêu cầu về cho Lửa Việt theo thông tin liên lạc được nêu tại Thông báo này. Trường hợp Lửa Việt không nhận được yêu cầu nào của Khách hàng, bằng cách thể hiện sự đồng ý như được đề cập tại Thông báo này, Lửa Việt hiểu rằng Khách hàng tự nguyện đồng ý cho phép Lửa Việt được toàn quyền xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho toàn bộ mục đích nêu trên.

5. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Cho mục đích được nêu tại Thông báo này và các mục đích khác được Khách hàng đồng ý hoặc theo quy định pháp luật, chủ thể được xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng bao gồm các tổ chức, cá nhân sau đây:

5.1 Lửa Việt (bao gồm người lao động, nhân sự của Lửa Việt được phân công, giao nhiệm vụ xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng).

5.2 Công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt kinh doanh của Lửa Việt, bao gồm nhưng không giới hạn công ty cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, hỗ trợ công nghệ, trung tâm dữ liệu, vận hành Sản phẩm, vận hành các trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị của Lửa Việt.

5.3 Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ có liên quan đến các giao dịch thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng;

5.4 Công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, định giá, thẩm định giá, công ty luật và các đơn vị tư vấn khác của Lửa Việt.

5.5 Các cá nhân, tổ chức có ý định thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào của Khách hàng với Lửa Việt.

5.6 Các cá nhân, tổ chức, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Bên thứ ba khác mà Lửa Việt được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật và/hoặc theo các thỏa thuận hợp pháp của Lửa Việt và Bên thứ ba.

5.8 Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

6. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

6.1 Lửa Việt sẽ thực hiện lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo hình thức phù hợp với hoạt động của Lửa Việt và trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu và yêu cầu của Khách hàng.

6.2 Trừ trường hợp pháp luật quy định khác, thời điểm Lửa Việt bắt đầu và kết thúc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng như sau:

 • Thời gian Lửa Việt bắt đầu: được tính từ thời điểm Khách hàng thể hiện sự đồng ý cho phép Lửa Việt xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định tại Thông báo này;
 • Thời gian kết thúc: kể từ thời điểm Lửa Việt hoàn tất việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc nhận được yêu cầu chấm dứt việc xử lý dữ liệu và/hoặc Khách hàng có yêu cầu rút lại sự đồng ý cho phép Lửa Việt xử lý Dữ liệu của Khách hàng và/hoặc một thời điểm khác theo quy định pháp luật.

6.3 Lửa Việt cam kết xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng đối với hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân trong khả năng của Lửa Việt và theo quy định của pháp luật hiện hành. Lửa Việt áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân khác. Tuy nhiên, môi trường mạng (internet) không phải là một môi trường an toàn và không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được chia sẻ bằng internet sẽ luôn được bảo mật và do đó Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được thu thập, lưu trữ có thể bị xâm phạm từ Bên thứ ba (chẳng hạn như hacker) và có thể gây ra những ảnh hưởng, tổn thất cho Khách hàng. Khi Khách hàng sử dụng internet để truyền tải dữ liệu cá nhân, Khách hàng chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, Khách hàng có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Khách hàng cần thông báo ngay cho Lửa Việt nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức. Lửa Việt sẽ cố gắng hết mức có thể để sửa chữa và củng cố hàng rào bảo mật, giảm thiểu thiệt hại phát sinh cho Khách hàng.

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA LỬA VIỆT

7.1 Mọi câu hỏi, ý kiến đóng góp, khiếu nại liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân, Khách hàng vui lòng liên hệ và/hoặc gửi đến Lửa Việt theo thông tin dưới đây:

 • Công ty TNHH Du Lịch Lửa Việt
 • Địa chỉ: 677 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 1900 6420
 • Email: admin@luavietours.com

7.2 Giải quyết khiếu nại

 • Trường hợp phát hiện Lửa Việt không thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân đúng mục đích, phạm vi cách thức hoặc các nội dung khác theo Thông báo này hoặc các Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm, Khách hàng vui lòng gửi thông tin và chứng cứ có liên quan đến Lửa Việt theo thông tin liên hệ nêu trên.
 • Lửa Việt sẽ kiểm tra và phản hồi thông tin khiếu nại của Khách hàng ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong thời hạn 72 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin. Trường hợp vấn đề của Khách hàng phức tạp hoặc Lửa Việt có khối lượng lớn các vấn đề cần giải quyết, Lửa Việt sẽ thông tin đến Khách hàng về việc Lửa Việt cần nhiều thời gian hơn để giải quyết và Lửa Việt sẽ tìm cách giải quyết trong vòng một tháng kể từ khi vấn đề được nêu ra lần đầu tiên.

8. NỘI DUNG KHÁC

8.1 Thông báo này có hiệu lực kể từ 01/07/2023 và được Lửa Việt công bố công khai đến Khách hàng trên website chính thức và/hoặc các kênh giao dịch, liên lạc giữa Lửa Việt với Khách hàng và/hoặc các ứng dụng của Lửa Việt.

8.2 Thông báo này có thể được cập nhật, sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng qua website hoặc các kênh giao dịch hoặc các ứng dụng của Lửa Việt.

8.3 Mọi khiếu nại, tranh chấp nếu có liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông báo này trước tiên sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa Lửa Việt và Khách hàng. Trường hợp không thể thương lượng được thì mọi tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và Lửa Việt sẽ căn cứ vào các xét xử của các tòa án Việt Nam..

8.4 Lửa Việt khuyến nghị Khách hàng thường xuyên truy cập website của Lửa Việt để cập nhật kịp thời các thay đổi, bổ sung (nếu có) của Thông báo này.

8.5 Các vấn đề về xử lý Dữ liệu cá nhân không được quy định tại Thông báo này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện.