CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

30-01-2024

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công ty TNHH Du Lịch Lửa Việt (gọi tắt là Lửa Việt). Bảo vệ thông tin Khách hàng luôn là vấn đề hàng đầu của Lửa Việt. Do đó, chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư và chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán. Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin Khách hàng, Lửa Việt thực hiện các nguyên tắc sau:

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Cung cấp dịch vụ và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu của Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng thống thống mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách Hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ cho những hoạt động sau:

  • Cung cấp dịch vụ và gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Lửa Việt.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản hoặc các hoạt động giả mạo.
  • Liên lạc giải quyết khiếu nại với Khách hàng.
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại Lửa Việt.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên website www.luavietours.com được ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin đã được đăng tải. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính Khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho Bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Lửa Việt có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công Ty TNHH Du Lịch Lửa Việt.

Địa chỉ: 677 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 1900 6420.

Email: admin@luavietours.com

3. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho Bên thứ 3 đến Lửa Việt. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Lửa Việt sẽ xác nhận lại thông tin, chịu trách nhiệm trả lời lý do cũng như hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

4. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng có thể gửi thông tin phản ánh và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Lửa Việt. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại:

5. NGHĨA VỤ BẢO MẬT SẼ ĐƯỢC LOẠI TRỪ NẾU NHƯ:

  1. Bất kỳ thông tin nào được công khai hoặc trở nên công khai, mà không phải do bất kỳ vi phạm nào hoặc bất kỳ hành vi cố ý làm trái hoặc bất cẩn nào bởi Lửa Việt;
  2. Bất kỳ thông tin nào cần phải tiết lộ theo bất kỳ lệnh, quy tắc hoặc quy định nào của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện là Bên được yêu cầu phải thông báo ngay cho Bên còn lại về yêu cầu đó và lý do tiết lộ thông tin như vậy;
  3. Bất kỳ thông tin nào mà mỗi Bên thu thập được một cách hợp pháp từ một Bên thứ ba mà Bên thứ ba này có toàn quyền tiết lộ thông tin đó trên cơ sở không bảo mật;
  4. Bất kỳ thông tin nào mà Lửa Việt sử dụng để thực hiện các thủ tục hoặc dịch vụ với Bên thứ ba nhằm triển khai thực hiện dịch vụ tour.