Du Lịch Châu Á

Chọn lọc
Sắp xếp theo
  • Mới nhất

  • Giá thấp

    cao

  • Giá cao

    thấp

New

Tiết kiệm

ĐÀI LOAN 5N4Đ | ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG
Thời lượng: 5N4Đ
ĐÀI LOAN 5N4Đ | ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

Mã tour:

DAILOANVJ840

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

Ngày đi: 30-1006-1120-11
12.390.000VNĐ

New

Tiết kiệm

ĐÀI LOAN 5N4Đ | CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC
Thời lượng: 5N4Đ
ĐÀI LOAN 5N4Đ | CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC

Mã tour:

DAILOANTPVJ852

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

12.390.000VNĐ

Tiết kiệm

ĐÀI LOAN 5N4Đ | ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC
Thời lượng: 5N4Đ
ĐÀI LOAN 5N4Đ | ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC

Mã tour:

DAILOANTPVJ852

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

11.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 7N7Đ | TRÙNG KHÁNH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA
Thời lượng: 7N7Đ
TRUNG QUỐC 7N7Đ | TRÙNG KHÁNH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

Mã tour:

TRUNGQUOC7N7DCA

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

21.990.000VNĐ

Tiết kiệm

NHẬT BẢN MÙA LÁ VÀNG 5N5Đ | OSAKA – NARA – KYOTO – YAMANASHI – TOKYO – NARITA
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN MÙA LÁ VÀNG 5N5Đ | OSAKA – NARA – KYOTO – YAMANASHI – TOKYO – NARITA

Mã tour:

NHATMUATHUVJ828

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

27.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

NHẬT BẢN MÙA LÁ VÀNG 5N5Đ | OSAKA – NARA – KYOTO – YAMANASHI – TOKYO – NARITA
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN MÙA LÁ VÀNG 5N5Đ | OSAKA – NARA – KYOTO – YAMANASHI – TOKYO – NARITA

Mã tour:

NBMUATHUVNA

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietnam Airlines

34.990.000VNĐ

Tiết kiệm

ĐÀI LOAN 5N4Đ | CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC
Thời lượng: 5N4Đ
ĐÀI LOAN 5N4Đ | CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC

Mã tour:

DAILOANVJ886

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

12.390.000VNĐ

Tiết kiệm

ĐÀI LOAN 5N4Đ | ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC
Thời lượng: 5N4Đ
ĐÀI LOAN 5N4Đ | ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC

Mã tour:

DAILOANVJ852

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietjet Air

12.990.000VNĐ

Tiết kiệm

THÁI LAN MÙA HÈ 5N4Đ | HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY – HÀ NỘI | VIETJET AIR
Thời lượng: 5N4Đ
THÁI LAN MÙA HÈ 5N4Đ | HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY – HÀ NỘI | VIETJET AIR

Mã tour:

THAILANVJ901

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietjet Air

7.990.000VNĐ

Tiết kiệm

NHẬT BẢN 5N5Đ | OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – YAMANASHI – TOKYO
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN 5N5Đ | OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – YAMANASHI – TOKYO

Mã tour:

NHATHN5N5DVJ938

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietjet Air

Ngày đi: 06-0920-09
24.680.000VNĐ

Tiêu chuẩn

NHẬT BẢN 5N5Đ | OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – YAMANASHI – TOKYO
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN 5N5Đ | OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – YAMANASHI – TOKYO

Mã tour:

NHAT5N5DVJ938

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietjet Air

27.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N5Đ | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA
Thời lượng: 6N7Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA

Mã tour:

TQ6N5DDVJ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

VietJet Air

16.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 7N6Đ | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – TÔ CHÂU – BẮC KINH
Thời lượng: 7N6Đ
TRUNG QUỐC 7N6Đ | THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – TÔ CHÂU – BẮC KINH

Mã tour:

TQ7N6ĐTHBK

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietnam Airlines

23.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

DUBAI – BỜ ĐÔNG CANADA 8N7Đ | DUBAI – OTTAWA – TORONTO – NIAGARA FALL – THOUSAND ISLAND – QUEBEC – MONTREAL
Thời lượng: 8N7Đ
DUBAI – BỜ ĐÔNG CANADA 8N7Đ | DUBAI – OTTAWA – TORONTO – NIAGARA FALL – THOUSAND ISLAND – QUEBEC – MONTREAL

Mã tour:

CANADA8N7Đ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Emirates

Ngày đi: 14-0714-08
90.900.000VNĐ

Tiêu chuẩn

SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ
Thời lượng: 4N3Đ
SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ

Mã tour:

SINGMAVN677

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietnam Airlines

Ngày đi: 06-07
23.990.000VNĐ

Tiết kiệm

TRUNG QUỐC 6N5Đ | HÀ NỘI – LỆ GIANG – SHANGRILA
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | HÀ NỘI – LỆ GIANG – SHANGRILA

Mã tour:

TRUNGQUOC6N5ĐHN

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Bamboo Airways

20.390.000VNĐ

Tiết kiệm

NHẬT BẢN MÙA HÈ 5N5Đ | OSAKA – KYOTO – PHÚ SĨ – TOKYO
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN MÙA HÈ 5N5Đ | OSAKA – KYOTO – PHÚ SĨ – TOKYO

Mã tour:

NHATBAN5N5ĐHN

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietnam Airlines

Ngày đi: 11-0725-07
32.990.000VNĐ

Tiết kiệm

NHẬT BẢN MÙA HÈ 5N5Đ | OSAKA – KYOTO – PHÚ SĨ – TOKYO
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN MÙA HÈ 5N5Đ | OSAKA – KYOTO – PHÚ SĨ – TOKYO

Mã tour:

NHATBANVN5N5Đ

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietnam Airlines

31.990.000VNĐ

Tiết kiệm

NHẬT BẢN MÙA THU 5N5Đ | TOKYO – PHÚ SỸ – KYOTO – OSAKA
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN MÙA THU 5N5Đ | TOKYO – PHÚ SỸ – KYOTO – OSAKA

Mã tour:

NHATBANVJTHUHN

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietjet Air

29.900.000VNĐ

Tiết kiệm

NHẬT BẢN 5N5Đ | TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN 5N5Đ | TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA

Mã tour:

NHATBANVJ5N5ĐHN

Nơi khởi hành:

Hà Nội

Hãng bay:

Vietjet Air

26.900.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 4N4Đ | TRÙNG KHÁNH – BẮC KINH
Thời lượng: 4N4Đ
TRUNG QUỐC 4N4Đ | TRÙNG KHÁNH – BẮC KINH

Mã tour:

TRUNG5N4ĐTKBK

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Air China

16.390.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 6N5Đ | THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – NGA MI
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – NGA MI

Mã tour:

TRUNGTĐ6N5Đ

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Sichuan Airlines

Ngày đi: 16-0630-06
19.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

NHẬT BẢN 5N5Đ | OSAKA – KYOTO – YAMANASHI – FUJI – TOKYO
Thời lượng: 5N5Đ
NHẬT BẢN 5N5Đ | OSAKA – KYOTO – YAMANASHI – FUJI – TOKYO

Mã tour:

NBVN320

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Vietnam Airlines

33.990.000VNĐ

Tiêu chuẩn

TRUNG QUỐC 6N5Đ | KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG – TÂY AN
Thời lượng: 6N5Đ
TRUNG QUỐC 6N5Đ | KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG – TÂY AN

Mã tour:

TRUNGQUOCKPLDTA

Nơi khởi hành:

TP Hồ Chí Minh

Hãng bay:

Shenzhen Airlines

Ngày đi: 19-0624-06
20.990.000VNĐ
Không có kết quả tìm kiếm phù hợp.